Alt du må vite om OKR

Har du noen gang lurt på hvordan de største selskapene arbeider med ideer og mål? Å brainstorme hundrevis av ideer er lett å gjennomføre, men spørsmålet er hvordan skal man holde struktur på ideene og målene uten å miste fokus på veien?

Å ha et strukturert styringssett er derfor hensiktsmessig, og mange vellykkede selskaper og organisasjoner bruker et system som heter OKR. I dette blogginnlegget skal jeg gå nærmere inn på hva OKR er og hvorfor de mest vellykkede organisasjonene har adoptert dette systemet. 

Hva er OKR?

John Doerr: Why the secret to success is setting the right goals via TED

OKR står for Objective, Key Results. Dette styringssettet blir brukt for å sette konkrete, høye mål og sikre fremdrift på de høyest prioriterte aktivitetene til enhver tid. 

De viktigste spørsmålene OKR skal besvare er:

 • Objective: Hva ønsker vi å oppnå?
 • Key results: Hvordan har vi tenkt å komme oss dit?

Når man tar OKR-styringssettet i bruk, er det også viktig å sørge for at det er god kontakt mellom alle ansatte i organisasjonen. Karl Philip Lund fra INEVO skriver at bedriftens objective og key results skal kunne besvares av alle ansatte i bedriften; og resultatet er at intern kommunikasjon forbedres, samt bidrar til å sette bedriften i riktig retning. 

OKR-styringssettet ble først popularisert av investoren John Doerr. I 1999 investerte Doerr 12 millioner dollar i Google. Til tross for Google-gründernes høye ambisjoner og fantastisk teknologi, hadde de ikke en ordentlig forretningsplan. Hvordan skulle Google greie å måle deres fremgang? Svaret på dette spørsmålet ble OKR – et system Google fremdeles benytter seg av i dag.

Google er ikke det eneste selskapet Doerr har introdusert OKR til. Doerr oppdaget OKR-styringssettet i 1970 gjennom Andy Grove – også kjent som “faren av OKR”. Siden den tid, har Doerr introdusert OKR til over 50 organisasjoner som har hatt godt nytte av systemet. 

Eksempel på OKR

Et OKR skal bestå av et objective og målbare key results:

Objective: Lage en funksjonell og stilig nettside som appellerer til målgruppen 

KR1: Få 2000 besøkende på nettbutikken innen 10. juni (5/10)

KR2: Få 100 påmeldinger på e-post innen 10. juni (5/10)

KR3: Få 1000 følgere tvers gjennom sosiale kanaler (8/10) 

I tillegg til objectives og key results, måler man hvor sannsynlig det er at man fullfører aktiviteten. Sannsynlighetsnivåene er representert i parentes bak KR-ene fra nivå 1-10, hvor 1 er lite sannsynlig og 10 er høyst sannsynlig. 

Fordelene med OKR

Det finnes flere fordeler med OKR, men de viktigste fordelene er tre ting: bedre fokus, synkronisering blant ansatte og høy engasjement.

Bedre fokus

Fokus handler om hva vi velger å gjøre som en bedrift og hva vi ikke gjør, skriver den amerikanske forfatteren Christina Wodtke. Å jobbe med forskjellige mål uten en ordentlig plan kan fort oppleves som rotete og usystematisk; man mister altså fokus. 

Ved å implementere OKR, tvinges man til å prioritere det som er viktig for bedriften. Man har klare og målbare aktiviteter som skal gjennomføres, og fører til at bedriften holder fokus på det som er viktig. 

Synkronisering blant ansatte 

Hvordan sørger man for at alle i bedriften jobber mot samme mål? At alle er “on the same page” er viktig for å kunne krysse av sine objectives.

I et intervju ble tidligere CEO av Twitter Dick Costolo stilt spørsmålet: “Hva har du lært fra Google som du førte med videre til Twitter?”. 

Han svarte at OKR var en flott måte å hjelpe alle i bedriften å forstå hva som er viktig og hvordan man skal måle hva som er viktig. OKR er en flott måte å sørge for at alle i bedriften forstår hvordan man skal måle suksess og strategi, legger Costolo til. 

The thing that I saw at Google that I definitely have applied at Twitter are OKRs – Objectives and Key Results. Those are a great way to help everyone in the company understand what’s important and how you’re going to measure what’s important. It’s essentially a great way to communicate strategy and how you’re going to measure strategy.

– Dick Costolo
Video via Fortune Magazine på Youtube: Twitter’s Dick Costolo at the Great Place to Work conference | Full interview | Fortune

Med andre ord er OKR effektiv til å skape et godt samarbeid med alle ansatte i en bedrift. Med en inspirerende objective, sørger man for å motivere ansatte til å nå mål. 

Høy engasjement

Riktig bruk av OKR sørger ikke bare for økt fokus og bedre kommunikasjon blant ansatte, men OKR hjelper også på engasjement. Hvordan bidrar OKR til et høyt nivå av engasjement i organisasjonen?

Nøkkelen til høyt engasjement ligger i å sette stretch goals, i følge Googles offisielle guide i OKR, Re:Work. Stretch goals er definert som ambisiøse mål som er tilsynelatende uoppnåelige. Man skal imidlertid være forsiktig med å sette “uoppnåelige mål”, da dette kan skape en dårlig jobbkultur og demotivere ansatte fra å strekke seg lenger. Allikevel kan slike mål – om satt riktig – motivere de beste menneskene til å jobbe hardere og skape et spennende arbeidsmiljø. 

Siden stretch goals skal være ambisiøse, kan det i teorien tenkes at slike mål aldri blir oppnådd. Dette betyr at tydelig kommunikasjon er ekstra nødvendig når man setter stretch goals. Måten Google gjør dette på, er å sette terskelen på suksess på rundt 70%. Å oppnå 100% av målene representerer eksepsjonell og ekstraordinær prestasjon, mens 70% er bemerkelsesverdig. 

Med andre ord skal OKR alltid være stretch goals. Målene skal ikke være for lette å oppnå, og heller ikke for vanskelig. Bedriftens objectives er der for å sørge for bemerkelsesverdig prestasjon på lengre sikt. 

Unngå de klassiske OKR-feilene

Å starte med noe nytt innebærer at man snubler og gjør feil på veien – og OKR er dessverre ikke et unntak. Det finnes en rekke feil man kan gjøre når man først benytter seg av OKR, men å identifisere hvilke feil som finnes og lære hvordan man skal unngå dem gjør at man lettere når målene sine.

Det er for mange key results

Poenget med key results er å prioritere de viktigste aktivitetene som gjør at man når objective. Key results er en representasjon av dine prioriteter. Å ha for mange key results vil resultere til at man mister prioritet og oversikt, som til slutt skaper vanskeligheter og forvirring. 

En god mengde med key results er 3 og bør ikke overstige 5 per objective. 

If everything is a priority, nothing is

Målene er ikke målbare

Det er lett å blande key results og gjøremål. Dersom KR-ene ikke er målbare, er det kanskje bedre å sette de som gjøremål. Key results bør være målbare, da hensikten er å hjelpe deg til å nå objective. 

Objectives og key results blir brukt omhverandre

Det viktigste med objectives er at de skal være inspirerende og gjennomførbart uten å være avhengige av hverandre, skriver Karl Philip Lund fra INEVO. Alle i teamet skal kunne bidra til å nå målet uten å peke på hverandre dersom målet ikke blir nådd. 

Objectives skal være et overordnet mål som gjør at alle i teamet blir inspirert til å jobbe hardere. Derfor vil “dårlige” objectives ofte se slik ut:

 • Øke salget med 50%
 • Doble nettrafikk
 • Få månedtlig omsetning på minst 100 000-, 

Slike “objectives” passer bedre som key results. På en annen side, ser gode objectives slik ut:

 • Dominere kaffebransjen i Oslo
 • Opprette et fullt fungerende og stilren nettbutikk

Hvordan vi jobber med OKR

I forbindelse med eksamensoppgaven i e-varehandel, har vi fått i oppgave av å blant annet sette opp en nettbutikk. Vi ble introdusert til OKR-styringssettet av foreleser Karl Philip Lund og ble oppfordret til å benytte oss av dette under eksamensperioden. 

Som en gruppe, jobber jeg sammen med mine medstudenter Pernille Skei og Gerd Jung Reiersen. Gjennom ukentlige møter på videochat, går vi gjennom våre key results og diskuterer vår objective. Siden vi nettopp har startet med OKR, har vi måttet gjøre endringer på veien. Vi rapporterer ukentlig på en online plattform kalt Basecamp, som er et nyttig verktøy for å holde OKR organisert på en plass. 

Resultatene har vært positive, og vi har alltid et tydelig mål som vi jobber mot. Vi vet hva som er forventet av oss og hvordan vi alle kan bidra for å nå vår objective. 

Hvordan kommer du til å jobbe med OKR?

// Kim

Kildehenvisning
Castro, Felipe (i.d). What is OKR. Hentet den 02.05.2020 fra: https://felipecastro.com/en/okr/what-is-okr/
Google Re:Work (i.d) Bring OKRs to your organization. Hentet den 02.05.2020 fra: https://rework.withgoogle.com/guides/set-goals-with-okrs/steps/bring-OKRs-to-your-organization/
Wodtke, Christina (2016). Hentet den 02.05.2020 fra: https://www.quora.com/What-are-the-key-benefits-of-OKR

Mitt digitale arbeid

Bilde av Marvin Meyer via Unsplash

Så langt i digital markedsføring har jeg gjort alt av arbeidet mitt digitalt. Den digitale verdenen har gjort mye av læringsprosessen enkel og lærerik, samt sosial. I løpet av denne måneden, har jeg fått i oppgave av Arne Krokan å lage en faglig blogg. Jeg har i forbindelse med dette lært meg forskjellige måter å arbeide på for å finne den informasjonen jeg trenger for å skrive innleggene mine, samt lære mer om temaene vi har.

Google er min beste venn

Å Google etter relevant og nyttig informasjon er noe jeg ofte gjør når jeg får en bloggoppgave. Her passer jeg på å være kildekritisk ved å stille meg selv følgende spørsmål:

 • Hvem er forfatteren? Hva slags erfaring har denne forfatteren? Har forfatteren skrevet andre artikler?
 • Skiller informasjonen seg ut i forhold til andre kilder?
 • Er informasjonen objektiv eller er det personlige meninger? 
 • Lister artikkelen opp eksterne kilder?
 • Når ble artikkelen skrevet?

Jeg har nylig tatt et kurs i Google Powersearch og lært nyttige tips og triks for å søke godt og effektivt. Les mer om Google Powersearch i innlegget mitt her!

Pensum: e-bok over fysisk bok

I tillegg til å Google etter relevant informasjon, bruker jeg også pensumbøker. For å finne relevant informasjon effektivt, foretrekker jeg å kjøpe e-bøker over fysiske bøker. Dette betyr at jeg enkelt kan bruke CTRL/Cmd + F for å søke etter spesifikke ord som kan relatere seg til temaet jeg skal skrive om. For å laste ned og lese e-bøkene jeg har kjøpt, bruker jeg et tilleggsprogram på nettleseren min.

Sosiale medier

Sosiale medier er blitt en viktig del av mitt digitale arbeid. Ikke bare kan jeg følge med på hva venner og familie gjør fra dag til dag, men jeg kan få med meg relevante nyheter som kan være faglig relevant.

Jeg har også etter kursets start blitt mer aktiv på LinkedIn. På LinkedIn, har jeg fått anledning til å vise frem bloggen og innleggene mine til medstudenter, samt fremtidige arbeidsgivere. Det har vært en nyttig prosess i mitt digitale arbeid, ettersom tilbakemeldingene jeg får fra medstudenter, forelesere og andre interesserte mennesker har hjulpet min fremgang i dette faget.

Google Docs

Foreleseren vår Arne Krokan har understreket viktigheten med å samarbeide med hverandre. I våre forelesninger tar vi notater på Google Docs i grupper så vi kan berike hverandre med informasjon. Jeg bruker Google Docs regelmessig for å skrive mine eksamner og blogginnlegg – og pleier ofte å spørre mine medstudenter om tilbakemeldinger, noe som har vært viktig og nødvendig i min læringsprosess.

Sist men ikke minst: denne bloggen!

Google, e-bøker, sosiale medier og Google Docs er de viktigste digitale arbeidsprosessene jeg går gjennom hver gang jeg skriver blogginnlegg. Å arbeide sammen med mine medstudenter og samtidig få mulighet til å vise fram mine innlegg på sosiale medier er noe jeg verdsetter. Alle disse tingene satt sammen er slik jeg arbeider og lærer best, digitalt.

// Kim

Hvordan søke etter informasjon på en effektiv måte: Google Powersearch

Når vi bruker internett, pleier vi å søke etter ting. Søkemotorer finnes overalt: mailen din har det, dine sosiale medier har det og dine online streaming plattformer har søkemotorer. Å søke etter ting er i utgangspunktet ikke så komplisert, men det finnes forskjellige teknikker som gjør søkeprosessen enklere og mer presis. I dette innlegget finner du tre gode søketriks fra kurset Google Powersearch som gjør søkingen din enda lettere. 

Hvordan funker Googles søkemotorer?

Denne forklaringen er tatt i utgangspunkt av denne videoen, representert av Matt Cutts

Googles søkemotorer benytter seg av softwareprogrammer som de kaller for “edderkopper”. Disse edderkoppene starter med å søke etter noen nettsider og følger alle linkene til de nettsidene, som videre følger linker til de nettsidene. Til slutt, vil disse edderkoppene ha et samlet resultat på nesten uendelig antall nettsider, men Google må også finne ut av hvordan de skal rangere alle disse nettsidene slik at resultatene som dukker opp blir mest relevant for brukeren. Google gjør dette ved å stille noen spørsmål:

 • Hvor mange ganger inneholder denne nettsiden dine søkeord?
 • Dukker søkeordene opp i URL-adressen?
 • Er dette en nettside av høy kvalitet eller lav kvalitet? Nettsider som blir ofte nevnt og linket i andre nettsider er et godt tegn på en god kvalitet nettside. 

Søkemotoren kombinerer disse faktorene og vilkårene og rangerer nettsidene etter relevans. 

Filtrer dine bildesøk 

I tillegg til å kunne søke etter nettsider, kan man også søke etter bilder. For å gjøre søkeresultatet mer spesifikt, kan det være hensiktsmessig å bruke filtre. Ved å trykke på “verktøy” øverst til høyre i Google Images, kan du finne forskjellige filtre som

 • Størrelse 
 • Farge
 • Brukerrettigheter
 • Type (animerte bilder, strektegninger og lignende) 
 • Tidspunkt 

Her ser vi at fargene på bildene endrer på seg ved bruk av farge-filteret. Dette filteret hjelper ikke bare med å fjerne irrelevante søk, men også med å endre kontekst på bildene. 

Hvis vi søker etter “mus” på Google Images, får man bilder av dyret. Ser du etter en datamus, er disse resultatene ikke helt riktig.

Skjermdump via Google Images: mus med svart-hvitt filter

Ved å filtrere søkeordet til svart-hvitt, dukker plutselig flere datamus opp i søkeresultatene.

Her ser man at hvis man filtrerer søkeordet “mus” til farger som rosa og rød, får man opp flere resultater av bamser, Mikke og Minnie Mus, samt rød/rosa datamus. Med andre ord finnes det ikke rosa mus i virkeligheten, og det gjør at fargefiltre da endrer kontekst. 

Fjern uønskede resultater ved bruk av minus

Når vi taster inn søkeord i Google, vil søkemotoren hente inn millioner av resultater. For å hjelpe søkemotoren hente inn de mest relevante resultatene, kan man fjerne uønskede resultater ved bruk av minus-tegnet.

Ved å søke på “mouse -animal”, fjerner vi søkeresultater for dyret. Resultatene blir derfor forskjellige typer datamus.

Man kan bruke minus flere ganger i samme søkeord. Ved å fjerne gaming i tillegg til animal, finner jeg mer alminnelige datamus. 

Merk at denne måten å søke på ikke fungerer på norsk. Selv om søkeordene var «mus -dyr -gnager», dukket det opp bilder av dyret allikevel.

Skjermdump via Google Images: mus -dyr -gnager

CTRL + f 

Har du behov for å finne svar til et enkelt spørsmål, er det ofte tidsbesparende å bruke CTRL + F for å søke etter nøkkelord i en tekst (Cmd + F for Mac). Dette trikset kan man bruke nesten overalt, enten det er på e-bøker, nettsider eller dokumenter. Jeg bruker ofte dette når jeg leser pensum, og det er mye av grunnen til at jeg kjøper e-bøker over fysiske bøker. 

Skjermdump via EPUB-reader: Nettverksøkonomi av Arne Krokan

Hvordan tolke og forstå søkeresultatene? 

Å få søkeresultater innebærer også at man må tolke disse søkeresultatene og velge det som er mest relevant. Problemet er imidlertid at man ikke alltid forstår resultatene man får, og det enkleste å gjøre er å bare hoppe over resultatene som inneholder ord man ikke forstår. 

Skjermdump via Google Search: svimmelhet verden snurrer rundt – Krystallsyke

Her gjelder det imidlertid å bruke sunn fornuft: dukker et ord opp flere ganger i søkeresultatene, er det som regel det som gir deg svaret. I dette tilfellet, brukte jeg søkeordene «svimmelhet verden snurrer rundt», og fikk opp ordet «Krystallsyke» gjennom flere søkeresultater.

Sunn fornuft gjelder også når man skal velge de riktige søkeresultatene. Dette betyr at man må være kildekritisk.

 • Hvem er forfatteren? Hva slags erfaring har denne forfatteren? Har forfatteren skrevet andre artikler?
 • Skiller informasjonen seg ut i forhold til andre kilder?
 • Er informasjonen objektiv eller er det personlige meninger? 
 • Lister artikkelen opp eksterne kilder?
 • Når ble artikkelen skrevet? Er artikkelen gammel, kan det være nødvendig å tenke på om den fremdeles er relevant til temaet.

Oppsummert

 • Filtrer dine bildesøk med blant annet fargefiltre, bildestørrelse og dato
 • Bruk minus-tegnet for å fjerne uønskede søkeresultater
 • Hurtigtastene CTRL/Cmd + F er nyttig i lange og store tekster
 • Husk å analyser søkeresultatene nøye!

// Kim

Kilder

Ormondroyd, Joan (2009). Critically Analyzing Information Sources. Hentet den 13.02.2020 fra: https://olinuris.library.cornell.edu/content/critically-analyzing-information-sources
Russel, Daniel. Power Searching with Google. Hentet via: https://coursebuilder.withgoogle.com/sample/